Recenze: 7 návyků skutečně efektivních lidí

Recenze: 7 návyků skutečně efektivních lidí

7 navyku skutecne efektivnich lidi

Dlouho jsem se knize 7 návyků skutečně efektivních lidí vyhýbala. Roky. Už samotný název mi připadal prvoplánový a laciný. Možná kdybych si zjistila, že ji Stephen R. Covey vydal poprvé už v roce 1989, tak snadno bych ji neodsoudila. A nemohla jsem se mýlit víc!

Vliv paradigmat

Paradigmata vytvářejí brýle, jimiž se díváme na svět, a mají proto velkou „moc“.

Způsob, jak se díváme na svět, reagujeme na okolí, zpracováváme podněty a řešíme problémy se odvíjí od našich přednastavených schémat. Takový model však snadno zboří nové zjištění, skutečnost která nám byla dosud skryta, a my musíme své paradigma posunout. Pokud se díváme na svět skrze paradigmata nebo zajeté mentální mapy (představy o realitě), bráníme svému růstu a změnám. Důležité jsou totiž principy (férovost, integrita, čestnost, lidská důstojnost, vyjímečnost, růst a mnoho dalších). To jsou pevné záchytné body, se kterými když sladíme paradigmata, máme šanci žít dobrý život.

Myšlení zevnitř ven

Vždy začít u sebe. Nemá smysl vyžadovat změnu od okolí, když jí nejsme schopni my sami. Společnému vítězství vždy předchází vítězství osobní.

Významné problémy, před kterými stojíme, nemůžeme řešit na stejné úrovni myšlení, na jaké jsme je vytvářeli.

Albert Einstein

O této nové úrovni myšlení – zevnitř ven – právě kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí pojednává. Efektivnosti, jak osobní, tak v mezilidských vztazích, podle Coveyho lze totiž dosáhnout právě na základě principů, směřování zevnitř ven a charakteru.

7 návyků

Každý z návyků je velmi podrobně popsaný. (Ostatně verze, kterou jsem měla k dispozici já a lze ji koupit v knihkupectvích, má 366 stránek včetně předmluvy k 25. výročí prvního vydání a posledního rozhovoru se Stephenem R. Coveym.) Od prvního návyku až po ten poslední jsou to spojené nádoby. Navzájem na sebe navazují a doplňují se. 7 návyk symbolicky uzavírá pomyslný kruh.

První část ze tří nese označení Osobní vítězství a spadají do ní:

Návyk 1 – Buďte proaktivní
principy osobní vize

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec
principy osobního vedení

Návyk 3 – To nejdůležitější dávejte na první místo
Princip osobního vedení

Druhá část se věnuje Společnému vítězství a obsahuje:

Návyk 4 – Myslete způsobem výhra – výhra
principy vedení lidí

Návyk 5 – Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
principy empatické komunikace

Návyk 6 – Vytvářejte synergii
principy tvůrčí spolupráce

A šťastná sedmička se zabývá Obnovou sil:

Návyk 7 – Ostřete pilu
čtyři dimenze obnovy sil

Dosáhnout souladu – jednoty – se sebou samými, se svými nejbližšími, se svými přáteli a spolupracovníky je tím nejvýznamnějším, nejlepším a nejchutnějším plodem 7 návyků.

Po přečtení se už vůbec nedivím dlouholeté celosvětové popularitě této knihy. Celá je navíc prošpikovaná příběhy z běžného života, na kterých je demonstrovaná důležitost každého z návyků. Knížku už musím vrátit do knihovny, ale už teď vím, že si ji zase brzy vypůjčím a znovu prolistuju a projdu každý návyk. Opakování je matka moudrosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn