Recenze: Flow – o štěstí a smyslu života

Recenze: Flow – o štěstí a smyslu života

flow

Konečně jsem v knihovně narazila na knihu, kterou jsem si už dlouho toužila přečíst. Byla to úplná náhoda, jako ostatně velmi často. Tyto milé náhody mě velmi těší a vždy se mi srdce zatetelí blahem. Je to moje malá chvilka štěstí.

Tou vysněnou knihou je Flow – o štěstí a smyslu života. Autorem je profesor Mihaly Csikszentmihalyi.

Profesor Mihaly Csikszentmihalyi je psycholog maďarského původu. V Mládí emigroval do USA, posléze působil jako vedoucí katedry psychologie na Univerzitě v Chicagu a nyní pracuje na Claremont Graduate University. Je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabývá především konceptem flow a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti, kreativitou, motivací, smysluplností apod.

Podělím se s vámi o pár zajímavostí z knihy, které mě zaujaly a ovlivnily můj náhled na svět.

Autotelický přístup

Klíčem prožitku, který nám přináší pocit naplnění a vnitřního uspokojení je skutečnost, že se stává sám sobě cílem. Autor používá termín „autotelický“ – ten je odvozen z řeckých slov: auto „samo-“ a telos „cíl“. Označuje aktivitu mající pro nás hodnotu už samotným svým vykonáváním, aniž by byla zaměřena na budoucí prospěch.

Zaujetí samotnou činností náš život posouvá na zcela jinou úroveň. Motivace samotným cílem, dosažením nějakého úspěšného konce, je krátkodobá a přináší jen chvilkové zadostiučinění (po tvrdé a lopotné práci). Kdežto vykonávání soustředěných úkonů se zaujetím v nás udržuje pozitivní pocity dlouhodobě.

Autotelická osobnost

Dokáže každý člověk prožívat flow a kontrolovat své vědomí? Zcela je tato dovednost odepřena schozofrenikům – ti trpí anhedonii neboli „nedostatkem radosti“. Nejsou schopni rozlišovat důležité podněty a zaměřit na ně svou pozornost, jsou bez rozdílu zaujatí vším.

Problémy také zažívá člověk bez sebevědomí. Jeho starosti o reakce okolí staví před jeho prožitek flow bariéru. Obdobně je na tom i člověk chorobně soustředěný sám na sebe.

Zajímavou skutečností je také vliv společenských podmínek. Termín anomie „neexistence pravidel“ označuje stav společnosti se zmatenými normami chování. Lidé ztrácí hodnoty, vše je zpochybňováno, chování je nahodilé, mantinely jsou překročeny. Není se čeho chytit a chybí řád. Nastupují pocity úzkosti. Naopak odcizení přichází pokud společenský systém lidi nutí popírat své vlastní cíle. Nemůžou soustředit svou psychickou energii na své zájmy a vyznávat hodnoty, které jsou pro ně důležité. Odcizení je běžné v socialistických společnostech a naše země si jej užila dostatečně.

Ryzí autotelickou osobností je ten, kdo se navzdory nepříznivým okolnostem dokáže radovat i v situacích, které mnohým připadají absolutně nesnesitelné. Jako příklad nám poslouží dělník v pásové výrobě – může svou mysl zabavit natolik, že na konci směny odchází s pocitem dobře vykonané práce. Mnozí vězni v koncentračních táborech jsou obdivování za neutuchající snahu o udržování čilého ducha svých spoluvězňů, vzdělávání dětí, psaní knih, vymýšlení her a další kreativní činnosti zabraňující naprostému zešílení a vyčerpání.

Bez zájmu o okolní svět, bez přání mít k němu aktivní vztah zůstane člověk izolován sám v sobě.

Tělo jako nástroj

Tělesnou aktivitu vám naordinuje nejen váš lékař, ale i např. psycholog. Pohyb totiž přispívá k optimálnímu prožívání, ovšem mysl se této aktivity vždy účastní také. Naše flow se odehrává v mysli. Vůbec nezáleží na naší aktuální kondici, alespoň máme větší prostor se zlepšovat a zvyšovat své dovednosti.

Nejjednodušším způsobem používání těla a také nejpřirozenějším člověku je prachobyčejná chůze. Často zprostředkuje více flow než návštěva v supermoderním fitku. Kouzlo tkví v tom, že pocit radosti závisí na tom, jak co děláme, ne co děláme.

Tipy profesora Csikszentmihalyiho na získání radosti z pohybu:

  • kondiční cvičení, tanec, sport
  • pantomima, herectví
  • sex, erotika (kultivuje sexualitu) – obsahují tělesnou i psychickou dimenzi
  • jóga, bojová umění – rozvíjí sebekontrolu a maximální soustředění

Normálním stavem mysli je chaos

Když nemá mysl nic na práci, začne náhodně těkat a obvykle se zastaví u úvah nad něčím trýznivým nebo zneklidňujícím.

Nezaujatá mysl se dostává do stavu entropie – ta není ani užitečná, a vůbec není radostná. Podvědomě se snažíme tento stav zvrátit co možná nejjednodušší formou – naše mysl zahájí útěk: koukáme na televizní pořady a necháme se pasivně vtahovat do více či méně povznášející zábavy. Můžeme se ale také věnovat dennímu snění, to je trochu vyšší level – pomáhá nám zvýšit komplexitu vědomí.

flow a prace

Flow a práce

O prožitcích flow při práci napsal profesor Csikszentmihalyi samostatnou publikaci Flow a práce, kterou jsem před nedávnem také četla. Nicméně ani v knize Flow práci neopomíjí. Pěstovat si autotelický přístup v práci, ať je jakkoli náročná, je výhodou. Autor zastává názor, že se dá každá práce změnit tak, aby nám přinášela více radosti, když se budeme řídit návodem modelu flow.

Paradoxem práce je, že zažíváme při práci více zážitků flow, než během svého volného času. A přesto si lidé spíše přejí v práci nebýt.

Autor vysvětluje tento paradox tím, že člověk nesnese dlouhodobě vysokou hladinu flow a potřebuje časem prostě vypnout, zotavit se – užít si apatii.

Plýtvání volným časem

Běžnou součástí odpočinku bývá k naší škodě pasívní zábava, která nikam nevede. Účastníme se zábavy v zastoupení: sledujeme sportovní pořady, prožíváme dobrodružství ve filmu, posloucháme hudbu. Více štěstí nám přinese samotné sportování, cestování a řešení výzev, hraní na hudební nástroj.

Budoucnost bude náležet nejen vzdělanému člověku, ale i člověku, který je vzdělaný v tom, jak moudře využívat svůj volný čas. – C. K. Brightbill

 Jak si vychovat autotelické já

Pokud chcete snadno převádět potenciální hrozby v podněty přinášející radost, a tím si udržovat vnitřní harmonii, profesor Csikszentmihalyi doporučuje praktikovat tyto kroky:

  • stanovte si cíle
  • ponořte se do příslušné aktivity
  • věnujte pozornost tomu, co se děje
  • naučte se mít radost z toho, co právě prožíváte
  • a já doplňuju: přečtěte si tuhle knihu!

Jak dát svému životu smysl?

Vneste pořádek do obsahu své mysli prostřednictvím flow.

Facebook
Twitter
LinkedIn